Tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Riksdagen vill ha skärpta regler för försäljning av tobak (SoU13)

Riksdagen vill införa krav på tillstånd för tobaksförsäljning. Riksdagen uppmanade därför regeringen att se över möjligheten att införa tillståndsplikt. Regeringen bör sedan skyndsamt lämna ett förslag till riksdagen. Till grund för beslutet om tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om tobaksfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen ska göra en översyn för att möjliggöra tillståndsplikt för försäljning av tobak och därefter skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag på hur en sådan ska utformas. Därmed bifaller respektive bifaller delvis riksdagen motioner om tillståndsplikt för försäljning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Socialutskottet vill ha skärpta regler för försäljning av tobak (SoU13)

Socialutskottet vill införa krav på tillstånd för tobaksförsäljning. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att se över möjligheten att införa tillståndsplikt. Regeringen bör sedan skyndsamt lämna ett förslag till riksdagen. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Socialutskottet föreslår även att riksdagen säger nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om tobaksfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.