Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Titel saknas

Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2004

Beslut

Sjöfartsskydd (TU13)

En ny lag om sjöfartsskydd ska komplettera EU-regler om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Reglerna ska skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bland annat terrorism. Den nya lagen innebär bland annat att det blir möjligt att utföra kroppsvisitation och undersöka egendom på fartyg eller i hamnanläggningar utan att det finns någon misstanke om brott, på samma sätt som i dag sker inom flygsektorn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-05-04, 2004-05-13

Sjöfartsskydd (TU13)

En ny lag om sjöfartsskydd ska komplettera EU-regler om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Reglerna ska skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bland annat terrorism. Den nya lagen innebär bland annat att det blir möjligt att utföra kroppsvisitation och undersöka egendom på fartyg eller i hamnanläggningar utan att det finns någon misstanke om brott, på samma sätt som i dag sker inom flygsektorn. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.