Titel saknas

Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2004

Beslut

Sjöfartsskydd (TU13)

En ny lag om sjöfartsskydd ska komplettera EU-regler om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Reglerna ska skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bland annat terrorism. Den nya lagen innebär bland annat att det blir möjligt att utföra kroppsvisitation och undersöka egendom på fartyg eller i hamnanläggningar utan att det finns någon misstanke om brott, på samma sätt som i dag sker inom flygsektorn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-05-13, 2004-05-04

Sjöfartsskydd (TU13)

En ny lag om sjöfartsskydd ska komplettera EU-regler om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Reglerna ska skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bland annat terrorism. Den nya lagen innebär bland annat att det blir möjligt att utföra kroppsvisitation och undersöka egendom på fartyg eller i hamnanläggningar utan att det finns någon misstanke om brott, på samma sätt som i dag sker inom flygsektorn. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.