Titel saknas

Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2004

Beslut

Stora satsningar på vägar och järnvägar (TU10)

Mer statliga pengar till Sveriges vägar och järnvägar. Beslutet gäller för perioden 2004-2015 och medför att riksdagen - på förslag från regeringen - höjer planeringsramarna med 9,3 miljarder kronor för den här perioden. Totalt kommer 381,5 miljarder att gå till vägar och järnvägar under perioden 2004-2015. Av dessa pengar går 107,7 miljarder till nyinvesteringar i järnvägsnätet. Under perioden kommer 38 miljarder att gå till drift och underhåll av befintliga järnvägar. Vägarna ska bli bättre och säkrare. 87 miljarder satsas på drift och underhåll av statliga vägar. Nästan 5 miljarder går till att få mer trafiksäkra vägar till exempel genom mittsepareringar och cirkulationsplatser. Anslaget till nyinvesteringar i vägnätet uppgår till 42 miljarder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 324 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-05-13
Justering: 2004-05-27
Betänkande publicerat: 2004-06-09
Trycklov: 2004-06-08
Reservationer 13
Betänkande 2003/04:TU10

Alla beredningar i utskottet

2004-05-13, 2004-04-27

Stora satsningar på vägar och järnvägar (TU10)

Mer statliga pengar till Sveriges vägar och järnvägar. Det innebär regeringens infrastrukturförslag som trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner. Beslutet gäller för perioden 2004-2015 och medför att riksdagen - på förslag från regeringen - höjer planeringsramarna med 9,3 miljarder kronor för den här perioden. Totalt kommer 381,5 miljarder att gå till vägar och järnvägar under perioden 2004-2015. Av dessa pengar går 107,7 miljarder till nyinvesteringar i järnvägsnätet. Under perioden kommer 38 miljarder att gå till drift och underhåll av befintliga järnvägar. Vägarna ska bli bättre och säkrare. 87 miljarder satsas på drift och underhåll av statliga vägar. Nästan 5 miljarder går till att få mer trafiksäkra vägar till exempel genom mittsepareringar och cirkulationsplatser. Anslaget till nyinvesteringar i vägnätet uppgår till 42 miljarder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-06-16
4

Beslut

Beslut: 2004-06-16
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor och utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:T304 av Martin Andreasson m.fl. (fp) yrkande 3,
2002/03:T321 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 8,
2002/03:T327 av Holger Gustafsson och Birgitta Carlsson (kd, c) yrkande 1,
2002/03:T371 av Viviann Gerdin (c) yrkande 1,
2002/03:T496 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 15,
2003/04:T8 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkandena 6 och 11,
2003/04:T13 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 5,
2003/04:T14 av Sven Bergström m.fl. (c) yrkande 3,
2003/04:T247 av Sven Brus och Yvonne Andersson (båda kd),
2003/04:T313 av Birgitta Sellén och Margareta Andersson (båda c) yrkande 1,
2003/04:T406 av Lena Ek och Birgitta Sellén (båda c),
2003/04:T422 av Jeppe Johnsson (m),
2003/04:T472 av Hans Backman (fp) yrkande 1,
2003/04:T489 av Cinnika Beiming (s),
2003/04:T498 av Karin Svensson Smith m.fl. (v) yrkande 1,
2003/04:T520 av Leif Jakobsson (s),
2003/04:T521 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (båda s),
2003/04:T530 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkandena 2 i denna del och 7,
2003/04:T549 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 1-4, 9 och 15,
2003/04:T550 av Lennart Fremling (fp),
2003/04:T562 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 2 och 5-7,
2003/04:T564 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 3, 4, 8, 10, 12, 18 och 44,
2003/04:MJ401 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 6 och 9 samt
2003/04:N335 av Ingegerd Saarinen och Lotta N Hedström (båda mp) yrkande 3.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04609
c00193
fp00426
kd29013
v150105
mp15002
-0000
Totalt190467241

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Planeringssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2003/04:3 och motionerna
2002/03:T259 av Agneta Ringman (s),
2002/03:T408 av Lennart Axelsson m.fl. (s) yrkande 1,
2002/03:T462 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 19,
2002/03:T466 av Sven Bergström m.fl. (c) yrkandena 45-47,
2002/03:N340 av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson (båda c) yrkande 4,
2002/03:N347 av Sven Gunnar Persson (kd) yrkande 3,
2002/03:N399 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s) yrkande 2,
2003/04:T2 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 1-3,
2003/04:T7 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd) yrkandena 3 och 4,
2003/04:T8 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkandena 4 och 10,
2003/04:T11 av Claes Västerteg och Eskil Erlandsson (båda c) yrkande 3,
2003/04:T453 av Peter Danielsson m.fl. (m) yrkande 7,
2003/04:T538 av Michael Hagberg (s),
2003/04:T560 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 12,
2003/04:T564 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 2 och 5-7 samt
2003/04:N328 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 14.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (c)

3. Planeringsramarna och långsiktsplanerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att den ekonomiska planeringsramen för investeringar i järnvägar för perioden 2004-2015 skall vara 107,7 miljarder kronor och för investeringar i nationella stamvägar för perioden 2004-2015 skall vara 42,1 miljarder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:95 och avslår motionerna
2002/03:T213 av Rigmor Stenmark (c) yrkande 2,
2002/03:T266 av Jeppe Johnsson m.fl. (m) yrkande 2,
2002/03:T279 av Agne Hansson (c) yrkande 2,
2002/03:T291 av Cristina Husmark Pehrsson (m),
2002/03:T295 av Birgitta Carlsson (c) yrkande 1,
2002/03:T298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 14 och 15,
2002/03:T321 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkandena 1 och 6,
2002/03:T371 av Viviann Gerdin (c) yrkande 2,
2002/03:T466 av Sven Bergström m.fl. (c) yrkandena 1-4, 7, 8 och 34,
2002/03:T496 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) yrkandena 4-8,
2002/03:T532 av Carina Hägg (s),
2002/03:N267 av Yvonne Ångström m.fl. (fp) yrkandena 4 och 5,
2002/03:N302 av Ingegerd Saarinen och Lotta N Hedström (båda mp) yrkandena 20 och 21,
2002/03:N307 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 2,
2002/03:N392 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 6,
2002/03:Bo319 av Carin Lundberg m.fl. (s) yrkandena 6 och 7,
2003/04:T5 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Göran Norlander (båda s),
2003/04:T8 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkandena 1, 2, 5, 7 och 8,
2003/04:T13 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 1, 3 och 4,
2003/04:T14 av Sven Bergström m.fl. (c) yrkandena 2 och 4-6,
2003/04:T15 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 1,
2003/04:T421 av Runar Patriksson (fp),
2003/04:T515 av Carin Lundberg och Anders Sundström (båda s),
2003/04:T530 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkandena 1 i denna del och 4,
2003/04:T549 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 5-8,
2003/04:T562 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 8 och 9,
2003/04:T564 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 13-15,
2003/04:N328 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 23,
2003/04:N330 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 2 och
2003/04:N346 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 7.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m004510
c00193
fp10416
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt1723010542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Alternativ finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T8 yrkande 3, 2003/04:T13 yrkande 2, 2003/04:T14 yrkande 1, 2003/04:T15 yrkande 2, 2003/04:T226, 2003/04:T276, 2003/04:T295, 2003/04:T314 yrkandena 1-3, 2003/04:T393 yrkandena 1-3, 2003/04:T414 yrkande 5, 2003/04:T461 yrkandena 6 och 7, 2003/04:T486, 2003/04:T530 yrkande 24, 2003/04:T560 yrkandena 1-3, 2003/04:T562 yrkandena 25-27 och 2003/04:T564 yrkandena 11 och 26.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04609
c01813
fp04206
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt171136141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

6. Europavägsklassificering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:T298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 16,
2002/03:T323 av Marita Aronson m.fl. (fp) yrkande 5,
2002/03:T454 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) yrkande 2,
2002/03:T500 av Maria Öberg och Anders Sundström (båda s) i denna del,
2003/04:T380 av Jan-Evert Rådhström och Ulla Löfgren (båda m) yrkande 1,
2003/04:T477 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkande 6,
2003/04:T480 av Dan Kihlström m.fl. (kd) yrkandena 1-3,
2003/04:T529 av Elizabeth Nyström och Anita Sidén (båda m),
2003/04:T537 av Berit Högman m.fl. (s),
2003/04:T562 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 11 och
2003/04:N288 av Runar Patriksson och Anita Brodén (båda fp) yrkande 13.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04609
c01903
fp04206
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt170137042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag