Titel saknas

Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2004

Beslut

Stora satsningar på vägar och järnvägar (TU10)

Mer statliga pengar till Sveriges vägar och järnvägar. Beslutet gäller för perioden 2004-2015 och medför att riksdagen - på förslag från regeringen - höjer planeringsramarna med 9,3 miljarder kronor för den här perioden. Totalt kommer 381,5 miljarder att gå till vägar och järnvägar under perioden 2004-2015. Av dessa pengar går 107,7 miljarder till nyinvesteringar i järnvägsnätet. Under perioden kommer 38 miljarder att gå till drift och underhåll av befintliga järnvägar. Vägarna ska bli bättre och säkrare. 87 miljarder satsas på drift och underhåll av statliga vägar. Nästan 5 miljarder går till att få mer trafiksäkra vägar till exempel genom mittsepareringar och cirkulationsplatser. Anslaget till nyinvesteringar i vägnätet uppgår till 42 miljarder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-04-27, 2004-05-13

Stora satsningar på vägar och järnvägar (TU10)

Mer statliga pengar till Sveriges vägar och järnvägar. Det innebär regeringens infrastrukturförslag som trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner. Beslutet gäller för perioden 2004-2015 och medför att riksdagen - på förslag från regeringen - höjer planeringsramarna med 9,3 miljarder kronor för den här perioden. Totalt kommer 381,5 miljarder att gå till vägar och järnvägar under perioden 2004-2015. Av dessa pengar går 107,7 miljarder till nyinvesteringar i järnvägsnätet. Under perioden kommer 38 miljarder att gå till drift och underhåll av befintliga järnvägar. Vägarna ska bli bättre och säkrare. 87 miljarder satsas på drift och underhåll av statliga vägar. Nästan 5 miljarder går till att få mer trafiksäkra vägar till exempel genom mittsepareringar och cirkulationsplatser. Anslaget till nyinvesteringar i vägnätet uppgår till 42 miljarder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.