Titel saknas

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2004

Beslut

Sverige får en samlad politik för att skydda världens valar (MJU20)

Riksdagen beslutade om en samlad valpolitik. Svensk politik för att skydda världen valar ska bygga på samarbetet inom Internationella valfångstkommissionen (IWC). I övrigt innebär Sveriges linje bland annat följande: Flera åtgärder planeras för att förhindra bifångsterna av valar, det vill säga att många tumlare och andra mindre valar fastnar och följer med upp vid annat fiske. Bland annat ska drivgarnsfiske av lax i Östersjön förbjudas från den 1 januari 2008. Ingen kommersiell valjakt ska bedrivas innan IWC utan reservationer har kunnat besluta om en ny förvaltningsplan för valbestånden. I dag råder förbud mot kommersiell valjakt. Jakt och övrigt nyttjande av valar ska ta hänsyn till hela ekosystemet och följa försiktighetsprincipen. Antalet stora valar ska öka, bland annat genom fler skyddade områden. Ekoturism och valskådning ska gynnas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-04-20, 2004-05-25

Sverige får en samlad politik för att skydda världens valar (MJU20)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en samlad valpolitik. Svensk politik för att skydda världen valar ska bygga på samarbetet inom Internationella valfångstkommissionen (IWC). I övrigt innebär Sveriges linje bland annat följande: Flera åtgärder planeras för att förhindra bifångsterna av valar, det vill säga att många tumlare och andra mindre valar fastnar och följer med upp vid annat fiske. Bland annat ska drivgarnsfiske av lax i Östersjön förbjudas från den 1 januari 2008. Ingen kommersiell valjakt ska bedrivas innan IWC utan reservationer har kunnat besluta om en ny förvaltningsplan för valbestånden. I dag råder förbud mot kommersiell valjakt. Jakt och övrigt nyttjande av valar ska ta hänsyn till hela ekosystemet och följa försiktighetsprincipen. Antalet stora valar ska öka, bland annat genom fler skyddade områden. Ekoturism och valskådning ska gynnas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.