Timmätning för aktiva elkonsumenter

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2012

Beslut

Timmätning för aktiva elkonsumenter (NU21)

Aktiva elkonsumenter får nu möjlighet att ingå avtal som förutsätter att elförbrukningen mäts timvis, utan att konsumenten behöver betala extra för detta. Genom timmätning ökar elkonsumentens möjligheter att påverka sin elförbrukning och minska sina elkostnader.

De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-08
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-31
Trycklov: 2012-05-31
Reservationer 1
Betänkande 2011/12:NU21

Alla beredningar i utskottet

2012-05-08

Timmätning för aktiva elkonsumenter (NU21)

Aktiva elkonsumenter ska få möjlighet att ingå avtal som förutsätter att elförbrukningen mäts timvis, utan att konsumenten behöver betala extra för detta. Genom timmätning ökar elkonsumentens möjligheter att påverka sin elförbrukning och minska sina elkostnader. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna börjar enligt förslaget gälla den 1 oktober 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-13
4

Beslut

Beslut: 2012-06-14
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Timmätning för aktiva elkonsumenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:98 och avslår motion 2011/12:N7.

Reservation 1 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M940013
MP22003
FP22002
C17006
SD01900
V17002
KD16003
-0001
Totalt188110051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag