Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 oktober 2017

Beslut

Kommunerna ska kontrollera tankstationer för väte (TU2)

Kommunerna blir ansvariga för att kontrollera att tankstationer för väte uppfyller vissa krav. Väte kan till exempel användas som bränsle för vissa typer av bilar. Eftersom kommunerna redan har liknande uppgifter tycker riksdagen att det både är en kostnadseffektiv och praktisk lösning. Kommunerna ska även få möjlighet att anlita externa företag för att genomföra kontrollerna.

Riksdagen sade ja till regeringens förslag och ändringarna börjar gälla den 18 november 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Kommunerna ska kontrollera tankstationer för väte (TU2)

Kommunerna kommer att bli ansvariga för att kontrollera att tankstationer för väte uppfyller vissa krav. Väte kan till exempel användas som bränsle för vissa typer av bilar. Eftersom kommunerna redan har liknande uppgifter tycker trafikutskottet att det både är en kostnadseffektiv och praktisk lösning. Kommunerna ska även få möjlighet att anlita externa företag för att genomföra kontrollerna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna föreslås börja gälla den 18 november 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.