Tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m.

JoUs betänkande 1989/90:JoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.