Tillstånd för digital marksänd tv

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2007

Beslut

Tillstånd för digital marksänd tv (KU4)

Alla tillstånd för digital marksänd tv, utom för public service-företagen, ska meddelas av Radio- och TV-verket. I samband med att verket beslutar om sändningstillstånd ska programföretagen ha kommit överens om sådana former för teknisk samverkan att tillgänglighet och konkurrens främjas. Alla betal-tv-kanaler ska normalt kunna tas emot med ett programkort och programföretagen ska ha rätt att låta vem eller vilka de vill sälja abonnemang på deras tv-kanaler. De sändningar som Radio- och TV-verket ger tillstånd för ska innehålla tv-kanaler av olika slag så att sändningarna kommer att tilltala olika intressen och smakriktningar. Det ska finnas utrymme för såväl nationella som lokala och regionala tv-kanaler och för flera av varandra oberoende programföretag. Tillstånd som meddelas av Radio- och TV-verket ska gälla i sex år. Sändningstillstånd enligt den nya modellen ska gälla från den 1 april 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-11-20
Justering: 2007-11-22
Betänkande publicerat: 2007-11-23
Trycklov: 2007-11-22
Reservationer 1
Betänkande 2007/08:KU4

Alla beredningar i utskottet

2007-11-20, 2007-11-15, 2007-11-13, 2007-10-23

Tillstånd för digital marksänd tv (KU4)

Alla tillstånd för digital marksänd tv, utom för public service-företagen, ska meddelas av Radio- och TV-verket. I samband med att verket beslutar om sändningstillstånd ska programföretagen ha kommit överens om sådana former för teknisk samverkan att tillgänglighet och konkurrens främjas. Alla betal-tv-kanaler ska normalt kunna tas emot med ett programkort och programföretagen ska ha rätt att låta vem eller vilka de vill sälja abonnemang på deras tv-kanaler. De sändningar som Radio- och TV-verket ger tillstånd för ska innehålla tv-kanaler av olika slag så att sändningarna kommer att tilltala olika intressen och smakriktningar. Det ska finnas utrymme för såväl nationella som lokala och regionala tv-kanaler och för flera av varandra oberoende programföretag. Tillstånd som meddelas av Radio- och TV-verket ska gälla i sex år. Sändningstillstånd enligt den nya modellen ska gälla från den 1 april 2008. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-28
4

Beslut

Beslut: 2007-11-28
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillstånd för digital marksänd tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen upphäver sitt beslut med anledning av utskottets betänkande 2007/08:KU3 såvitt avser antagande av 6 kap. 8 § och 7 kap. 1 § radio- och TV-lagen (1996:844) och antar regeringens i proposition 2007/08:8 framlagda förslag till
1. lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844) med de ändringarna att
dels 6 kap. 8 § och 7 kap. 1 § erhåller den i bilaga 3 som Utskottets förslag betecknade lydelsen,
dels i 1 kap. 2 § första stycket 5 orden "Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen" byts ut mot orden "Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen",
dels i 10 kap. 5 § andra stycket orden "frågan om avgift skall påföras" byts ut mot orden "frågan om avgift ska påföras",
2. lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
3. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:8 och avslår motion 2007/08:K7 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m870010
c23006
fp20008
kd18006
v01804
mp01405
Totalt148141060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag