Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2022

Beslut

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt (SkU18)

En utgångspunkt i EU:s statsstödsregler är att statligt stöd inte får ges till företag i svårigheter. Det nu aktuella förslaget från regeringen innebär att företag som hamnat i ekonomiska svårigheter under perioden den 1 mars 2020-31 december 2021 på grund av covid-19-pandemin, ska kunna fortsätta ta del av statligt stöd i form av nedsatt energiskatt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Beslutet är en förlängning av en tidigare lag som gällde för perioden 1 mars 2020-31 juli 2021 och som har möjliggjorts genom att EU-reglerna kring statligt stöd har ändrats som en följd av pandemin. Ett företag som har försatts i konkurs kan inte ta emot stödet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022. Riksdagen sa nej till ett förslag i en motion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt (SkU18)

En utgångspunkt i EU:s statsstödsregler är att statligt stöd inte får ges till företag i svårigheter. Det nu aktuella förslaget från regeringen innebär att företag som hamnat i ekonomiska svårigheter under perioden den 1 mars 2020-31 december 2021 på grund av covid-19-pandemin, ska kunna fortsätta ta del av statligt stöd i form av nedsatt energiskatt. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget är en förlängning av en tidigare lag som gällde för perioden 1 mars 2020-31 juli 2021 och som har möjliggjorts genom att EU-reglerna kring statligt stöd har ändrats som en följd av pandemin. Ett företag som har försatts i konkurs kan inte ta emot stödet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett förslag i en motion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.