Taxifrågor

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Redovisningscentraler för taxi ska ge bättre skattekontroller (TU18)

Det blir en ny lag som innebär att den som har taxitillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket. Det ska krävas tillstånd för att få driva en redovisningscentral. Syftet är främst att underlätta för Skatteverket att göra skattekontroller.

Trafikutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet konstaterar att redovisningscentralerna för taxi kommer att innebära att kontrollerna av taxibranschen kan göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Till skillnad från regeringen anser dock utskottet att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst. Detta för att undvika manipulering av uppgifter och fusk vid inrapportering. Riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen.

Trafikutskottet anser också att alla taxibilar ska ha taxameter. Detta för att resenärerna inte ska bli lurade och för att taxiföretagen inte ska kunna låta bli att betala skatt. Möjligheten till taxameterundantag som finns i dag bör tas bort. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition med de ändrade lydelsen som framgår av utskottets förslag i bilaga 3. Tillkännagivande om att nuvarande möjlighet att bevilja taxameterundantag bör upphävas. Bifall till proposition punkt 2 och till motionerna T11, T12 yrk. 1, T13 yrk. 1-2. Delvis bifall till proposition punkterna 1 och 3. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-13
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-13
Trycklov: 2014-06-13
Reservationer 6
Betänkande 2013/14:TU18

Redovisningscentraler för taxi ska ge bättre skattekontroller (TU18)

Regeringen föreslår en ny lag som innebär att den som har taxitillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket. Det ska krävas tillstånd för att få driva en redovisningscentral. Syftet med förslagen är främst att underlätta för Skatteverket att göra skattekontroller.

Trafikutskottet konstaterar att redovisningscentralerna för taxi kommer att innebära att kontrollerna av taxibranschen kan göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Till skillnad från regeringen föreslår dock utskottet att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst. Detta för att undvika manipulering av uppgifter och fusk vid inrapportering. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen.

Trafikutskottet anser också att alla taxibilar ska ha taxameter. Detta för att resenärerna inte ska bli lurade och för att taxiföretagen inte ska kunna låta bli att betala skatt. Möjligheten till taxameterundantag som finns i dag bör tas bort. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
12 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redovisningscentraler för taxi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om redovisningscentraler för taxitrafik, med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

2. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

3. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211), med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

b) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att den nuvarande möjligheten att bevilja taxameterundantag bör upphävas.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

1. Redovisningscentraler för taxi

Utskottets förslag: Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om redovisningscentraler för taxitrafik, med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

2. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

3. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211), med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

b) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att den nuvarande möjligheten att bevilja taxameterundantag bör upphävas.


Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Sanktioner vid underlåtelser

Utskottets förslag:

Reservation 2 (MP, V)

2. Sanktioner vid underlåtelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (MP, V)

3. Digitala förarkort och färdskrivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M102005
MP02500
FP22002
C21002
SD18002
V01801
KD15004
Totalt178143028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Digitala förarkort och färdskrivare

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimation

Utskottets förslag:

Reservation 4 (SD)

4. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP25000
FP22002
C21002
SD01802
V18001
KD15004
Totalt30218029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Samverkan i tillsynen av taxibranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Samverkan i tillsynen av taxibranschen

Utskottets förslag:

6. Prisinformation och översyn av taxibranschen

Utskottets förslag:

Reservation 5 (S, MP, V)
Reservation 6 (SD)

6. Prisinformation och översyn av taxibranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 5 (S, MP, V)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M102005
MP02500
FP22002
C21002
SD00182
V01801
KD15004
Totalt1601431828

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag