Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 1997

Beslut

EMU (FiU9)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag att Sverige inte bör införa Europeiska unionens gemensamma valuta euron då den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) inleds den 1 januari 1999. Om ett deltagande bedöms lämpligt efter detta datum ska frågan underställas svenska folket för prövning i ett allmänt val, ett extraval eller en folkomröstning. Därefter fattar riksdagen slutligt beslut. Riksdagen godkände även i övrigt regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och EMU.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.