Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2007/08:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2007

Beslut

Svenskt militärt bidrag till EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken (UFöU2)

Regeringen ska kunna lämna ett svenskt militärt bidrag till EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Det planerade svenska militära bidraget i form av ett skyttekompani beräknas uppgå till 200 personer. För oförutsedda förstärknings- och evakueringsbehov kan den svenska närvaron temporärt behöva utökas, dock högst till 490 personer. Den svenska närvaron ska vara begränsad till högst 6 månder. EU genomför insatsen på mandat från FN. Syftet är att hjälpa till att förbättra säkerheten och på så sätt göra det möjligt för flyktingar och internflyktingar att återvända frivilligt, säkert och hållbart.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-11-13
Justering: 2007-11-15
Betänkande publicerat: 2007-11-15
Trycklov: 2007-11-15
Betänkande 2007/08:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2007-11-13, 2007-11-01

Svenskt militärt bidrag till EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken (UFöU2)

Regeringen ska kunna lämna ett svenskt militärt bidrag till EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Det planerade svenska militära bidraget i form av ett skyttekompani beräknas uppgå till 200 personer. För oförutsedda förstärknings- och evakueringsbehov kan den svenska närvaron temporärt behöva utökas, dock högst till 490 personer. Den svenska närvaron ska vara begränsad till högst 6 månder. EU genomför insatsen på mandat från FN. Syftet är att hjälpa till att förbättra säkerheten och på så sätt göra det möjligt för flyktingar och internflyktingar att återvända frivilligt, säkert och hållbart. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-21
4

Beslut

Beslut: 2007-11-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 490 personer till förfogande under högst 6 månader för deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:14 och avslår motionerna 2007/08:U3 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U4 och 2007/08:U5 yrkandena 1-4.