Styrning- och samarbetsformer i biståndet

Utrikesutskottets betänkande 1992/93:UU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1993-04-20, 1993-04-27, 1993-04-29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.