Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU6)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2006 om studiestöd. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en översyn av studiemedelssystemet, en nedläggning av Centrala studiestödsnämnden och en höjning av fribeloppet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-18
Justering: 2007-03-01
Betänkande publicerat: 2007-03-06
Trycklov: 2007-03-05
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:UbU6

Motioner om studiestöd (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om studiestöd. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en översyn av studiemedelssystemet, en nedläggning av Centrala studiestödsnämnden och en höjning av fribeloppet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-21
4

Beslut

Beslut: 2007-03-22
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiestödssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub305, 2006/07:Ub387 och 2006/07:Ub392.

Reservation 1 (mp)

2. Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub330.

3. Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel (fribeloppet)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 39, 2006/07:Ub247, 2006/07:Ub255 yrkande 4 och 2006/07:Ub329.

Reservation 2 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s095035
m750022
c20009
fp170011
kd20004
v00175
mp01513
Totalt1321101889

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Studenter och de sociala trygghetssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkandena 6, 7 och 12.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950035
m780019
c20009
fp180010
kd20004
v00175
mp01603
Totalt231161785

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Antalet veckor med studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 2.

Reservation 4 (mp)

6. Speciella villkor för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr244 yrkande 4, 2006/07:Ub255 yrkande 3, 2006/07:Ub374 och 2006/07:A270 yrkande 37.

Reservation 5 (s, v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s194035
m780019
c20009
fp180010
kd20004
v01705
mp00163
Totalt1371111685

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Studiehjälpens omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub344.

8. Inackorderingstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub238, 2006/07:Ub346, 2006/07:Ub354 och 2006/07:Ub424.