Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om straffrättsliga frågor (JuU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om straffrättsliga frågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat brott, påföljder, preskription och förverkande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-02-13
Justering: 2007-02-27
Betänkande publicerat: 2007-03-06
Trycklov: 2007-03-06
Reservationer 18
Betänkande 2006/07:JuU9

Nej till motioner om straffrättsliga frågor (JuU9)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om straffrättsliga frågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat brott, påföljder, preskription och förverkande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-15
4

Beslut

Beslut: 2007-03-15
35 förslagspunkter, 27 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hets mot folkgrupp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkandena 15 och 16 samt 2006/07:Ju367 yrkandena 3 och 5.

Reservation 1 (v, mp)

2. Straffskärpning vid kränkning av könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkandena 13 och 14, 2006/07:Ju364, 2006/07:Ju367 yrkande 1 och 2006/07:So463 yrkande 26.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m750022
c22007
fp170011
kd19005
v01804
mp01405
Totalt133124092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förolämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 12, 2006/07:Ju313 yrkande 7, 2006/07:Ju367 yrkande 4 och 2006/07:U294 yrkande 15.

Reservation 3 (v, mp)

4. Hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr287 yrkande 4.

5. Tvångsgifte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju205.

Reservation 4 (v)

6. Olaga intrång m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju279 yrkande 2.

7. Otillbörlig påverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju272.

8. Stalkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju308.

9. Bristande samtycke grund för våldtäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju273, 2006/07:Ju330, 2006/07:Ju341 yrkande 7 och 2006/07:So379 yrkandena 13 och 14.

Reservation 5 (v)

10. Sexuell handling med tvångsprostituerad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju315 yrkande 2.

11. Sexuella övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju315 yrkande 3 och 2006/07:Ju341 yrkande 8.

Reservation 6 (v)

12. Sexuell posering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju315 yrkande 4.

13. Grooming

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju341 yrkande 14, 2006/07:Ju350 och 2006/07:Ju386.

Reservation 7 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m760021
c22007
fp170011
kd19005
v01804
mp13015
Totalt147110191

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Köp av sexuella tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju315 yrkande 1 och 2006/07:Ju376 yrkande 1.

15. Barnpornografibrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju341 yrkande 13 och 2006/07:Ju360.

Reservation 8 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m760021
c21017
fp170011
kd19005
v01804
mp14005
Totalt147110191

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Stöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju328.

17. Rån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju310 yrkande 15.

18. Ekonomiska brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju264 och 2006/07:Ju265.

19. Trolöshet mot huvudman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju254 yrkande 3.

Reservation 9 (v)

20. Skadegörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju244 yrkande 3 och 2006/07:Ju281 yrkande 1.

21. Terroristbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 1 och 2006/07:U232 yrkande 8.

Reservation 10 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s910039
m760021
c22007
fp170011
kd19005
v01804
mp01504
Totalt22533091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Tortyrbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 10 och 2006/07:Ju392.

Reservation 11 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m760021
c22007
fp170011
kd19005
v01804
mp01144
Totalt1341111490

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Brott mot mänskligheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju287.

24. Upplopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju206 yrkande 1.

Reservation 12 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s910138
m760021
c22007
fp170011
kd19005
v01804
mp15004
Totalt24018190

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Djurplågeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju259.

26. Trafikbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju260.

27. Dagsböter i stället för penningböter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju220 och 2006/07:T420 yrkande 3.

Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s920038
m760021
c22007
fp170011
kd19005
v18004
mp01504
Totalt24415090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju249.

Reservation 14 (s, v)

29. Underlåtenhet att bistå nödställd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju208.

30. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju219, 2006/07:Ju242, 2006/07:Ju288 och 2006/07:Ju298.

Reservation 15 (s)

31. Livstidsstraffet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju262 yrkande 11.

Reservation 16 (v)

32. Psykiskt störda lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So264 yrkandena 1 och 9.

33. Påföljdsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju342.

Reservation 17 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m760021
c22007
fp170011
kd18006
v21604
mp15004
Totalt150108091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Juridiska personers straffansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju257.

Reservation 18 (mp)

35. Förverkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju311 yrkande 5.