Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2002

Beslut

Motioner om brott och straff (JuU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om brott och påföljderna för brott. Motionerna behandlar bl.a. människohandel, vålds- och sexualbrott mot barn, högmålsbrott, djurplågeri, livstidsstraffet, domstolarnas straffmätning och straffansvar för fordonsägare respektive juridiska personer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om brott och straff (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om brott och påföljderna för brott. Motionerna behandlar bl.a. människohandel, vålds- och sexualbrott mot barn, högmålsbrott, djurplågeri, livstidsstraffet, domstolarnas straffmätning och straffansvar för fordonsägare respektive juridiska personer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.