Straffansvaret för terroristbrott

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Ny terroristlag (JuU12)

Riksdagen beslutade om en ny lag om terroristbrott. Vidare utvidgas bestämmelserna om svensk domsrätt och kapning. Besluten börjar gälla den 1 juli 2003 och innebär att EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism genomförs i svensk lagstiftning (se 2001/02:JuU22 ). Terroristbrott är vissa allvarliga brott som räknas upp i rambeslutet och där handlingen allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation. För att brottet ska räknas som terroristbrott måste avsikten vara att 1) injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, eller 2) på ett otillåtet sätt tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att göra eller inte göra något, eller 3) allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. Försök, förberedelse och stämpling till terroristbrott och underlåtenhet att avslöja terroristbrott blir också straffbart. Brottet kapning utvidgas till att gälla även bussar, lastbilar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. I dag omfattas främst flygplan och fartyg. Det blir möjligt att utvisa utlänningar som man tror har begått terroristbrott i annat land, även om brottet främst har karaktär av politiskt brott.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-13
Justering: 2003-04-03
Betänkande publicerat: 2003-04-08
Trycklov: 2003-04-08
Reservationer 4
Betänkande 2002/03:JUU12

Ny terroristlag (JuU12)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en ny lag om terroristbrott. Vidare föreslås att bestämmelserna om svensk domsrätt och kapning utvidgas. Förslagen innebär att EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism genomförs i svensk lagstiftning (se 2001/02:JuU22). Terroristbrott är vissa allvarliga brott som räknas upp i rambeslutet och där handlingen allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation. För att brottet ska räknas som terroristbrott måste avsikten vara att 1) injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, eller 2) på ett otillåtet sätt tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att göra eller inte göra något, eller 3) allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. Försök, förberedelse och stämpling till terroristbrott och underlåtenhet att avslöja terroristbrott blir också straffbart. Brottet kapning utvidgas till att gälla även bussar, lastbilar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. I dag omfattas främst flygplan och fartyg. Det blir möjligt att utvisa utlänningar som man tror har begått terroristbrott i annat land, även om brottet främst har karaktär av politiskt brott. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-16
4

Beslut

Beslut: 2003-04-16
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju2 och 2002/03:Ju4 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c16006
fp340014
kd26007
v02208
mp01205
-0000
Totalt23934076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagen om straff för terroristbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:38 i denna del och avslår motion 2002/03:Ju3 yrkande 3.

Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m045010
c16006
fp350013
kd26007
v80139
mp12005
-0000
Totalt214451377

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kapningsbrottet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:38 i denna del och avslår motion 2002/03:Ju3 yrkande 4.

4. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:38 i denna del.

5. Utvärdering av rättstillämpningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju5 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:Ju364 yrkande 27.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c17005
fp035013
kd26007
v40197
mp12005
-0000
Totalt222351973

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utredning om straffansvaret för juridiska personer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju3 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (m)

7. Övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju278 yrkande 8.