Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Justering 5 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-29
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-11
Betänkande 2018/19:SoU12
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-13
Debatt i kammaren: 2019-03-14
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27