Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets bet 2016/17:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2017

Beslut

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare (SoU8)

Riksdagen vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Enligt riksdagen borde det vara självklart att alla brukare har likvärdiga möjligheter att bestämma över sin personliga assistans. Även den som får sin personliga assistans från kommunen bör få rätt att välja utförare genom att lagen om valfrihetssystem, LOV, tillämpas.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-14
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-31
Reservationer 21
bet 2016/17:SoU8

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare (SoU8)

Socialutskottet vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Enligt socialutskottet borde det vara självklart att alla brukare har likvärdiga möjligheter att bestämma över sin personliga assistans. Även den som får sin personliga assistans från kommunen bör få rätt att välja utförare genom att lagen om valfrihetssystem, LOV, tillämpas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
30 förslagspunkter, 25 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Valfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 6,

2015/16:3212 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 1 och

2016/17:3268 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 3.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 103 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 0 23 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 167 144 0 38


2. Personlig budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1471 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 3.

Reservation 2 (L)

3. Översyn av LSS m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1007 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2192 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S).

4. Nya utredningsdirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 3 (L)

5. Behovsbedömning vid personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:752 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:1471 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:1648 av Carina Herrstedt (SD) och

2016/17:918 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 4 (SD, V, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, V, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 1 0 10
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 0 18 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 1 0 1
Totalt 233 78 0 38


6. Kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 4 och 7 samt

2015/16:2539 av Veronica Lindholm m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD, L)

7. Uppdrag till Försäkringskassan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2.

8. Arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 7 (M)

9. Kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 8 och 9.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)

10. Barn med personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1002 av Shadiye Heydari (S) och

2016/17:2740 av Shadiye Heydari (S).

11. Samordning av stöd för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1844 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),

2015/16:2070 av Carina Herrstedt (SD),

2015/16:3212 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:755 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och

2016/17:1373 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 10 (SD, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 1 0 1
Totalt 233 78 0 38


12. Kunskapscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1922 av Marta Obminska (M).

13. Könsskillnader inom assistansersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:748 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 11 (V)

14. Statligt huvudmannaskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:752 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3 och

2015/16:1471 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 12 (SD, L)
Reservation 13 (V)

15. Hantering av assistansersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1074 av Gunilla Nordgren (M).

16. Avancerad vård i hemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 14 (C, L)

17. Förhöjt timbelopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3268 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 4.

Reservation 15 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 184 126 0 39


18. Utformning av assistansersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 88 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 90.

Reservation 16 (L, KD)

19. Assistans vid sjukhusvistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1437 av Lars Mejern Larsson och Håkan Bergman (båda S).

20. Ersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2539 av Veronica Lindholm m.fl. (S) yrkandena 2-4.

21. Sjukersättning för personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1774 av Marianne Pettersson (S).

22. Tvåårsomprövningar av assistansersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3212 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 2 och

2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 17 (SD, C, L, KD)

23. Utvärdering av lagändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:752 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 72 1 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 0 1 1
Totalt 291 19 1 38


24. Skärpt kontroll av assistansersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:527 av Edward Riedl (M).

25. Personlig kontakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3212 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 19 (C)

26. Val av hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1968 av Per Lodenius och Eskil Erlandsson (båda C) och

2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 20 (M, SD)

27. Nationella riktlinjer för hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1752 av Carina Herrstedt och Christina Östberg (båda SD).

Reservation 21 (SD)

28. Assistanshundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1441 av Börje Vestlund (S),

2016/17:866 av Ida Karkiainen (S) och

2016/17:1670 av Börje Vestlund (S).

29. Tolktjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2288 av Lars-Axel Nordell (KD).

30. Stöd till personer med funktionsnedsättning - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.