Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2007

Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2008

Beslut

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2007 (UbU15)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för år 2007 och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av fondens verksamhet under detta år har överlämnats till riksdagen. Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelserna 2007/08:RRS12 och 2007/08:RJ1 till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-10
Justering: 2008-04-10
Betänkande publicerat: 2008-04-10
Trycklov: 2008-04-10
Betänkande 2007/08:UbU15

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2007 (UbU15)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för år 2007 och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av fondens verksamhet under detta år har överlämnats till riksdagen. Utbildningsutskottet noterar med tillfredsställelse det systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbete som sker av beviljade projektmedel samt föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-21
4

Beslut

Beslut: 2008-05-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelserna 2007/08:RRS12 och 2007/08:RJ1 till handlingarna.