Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

Den årliga skrivelsen om statligt företagsägande har behandlats (NU4)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om verksamheten i de statliga företagen under 2017 och fram till maj 2018. Bland annat redogör regeringen för hur förvaltningen av statens bolagsägande har utvecklats under 2017.

Riksdagen välkomnar att regeringen har utvecklat innehållet i skrivelsen så att den ger en bättre bild av utvecklingen i de statliga bolagen och understryker vikten av att det arbetet fortsätter. Med det lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till motioner om statliga företag från allmänna motionstiden 2018/19. De handlar om den övergripande förvaltningen av statliga företag, hur förvaltningen av vissa av de statliga företagen ska bedrivas och om statens ägande av vissa företag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 9
Betänkande 2018/19:NU4

Alla beredningar i utskottet

2019-02-05, 2018-12-20

Den årliga skrivelsen om statligt företagsägande har behandlats (NU4)

Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om verksamheten i de statliga företagen under 2017 och fram till maj 2018. Bland annat redogör regeringen för hur förvaltningen av statens bolagsägande har utvecklats under 2017.

Utskottet välkomnar att regeringen har utvecklat innehållet i skrivelsen så att den ger en bättre bild av utvecklingen i de statliga bolagen och understryker vikten av att det arbetet fortsätter. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om statliga företag från allmänna motionstiden 2018/19. De handlar om den övergripande förvaltningen av statliga företag, hur förvaltningen av vissa av de statliga företagen ska bedrivas och om statens ägande av vissa företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 februari 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:140 till handlingarna.

2. Inriktningen för statens ägande av företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:29 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD, L) och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 42 och 43.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 65 0 5
SD 57 0 0 5
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 190 132 0 27


3. Övergripande om förvaltning av statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:986 av Lars Püss m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 4,

2018/19:2543 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 40, 41 och 45.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 65 0 5
SD 0 0 58 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 200 65 58 26


4. Ekonomiska mål för SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) och

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del.

Reservation 4 (SD, V)

5. Genomförande av ett förändrat avkastningskrav för SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del.

Reservation 5 (V)

6. Förvaltningen av Sveaskog AB m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. (SD),

2018/19:633 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 8,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 5 och

2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 0 58 4
C 30 0 0 1
V 0 27 0 1
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 5
MP 13 0 0 3
Totalt 237 27 58 27


7. Uppdrag och mål för vissa statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:930 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S),

2018/19:1733 av Mats Green (M) yrkande 2,

2018/19:2317 av Rebecka Le Moine (MP) och

2018/19:2487 av Per Åsling (C) yrkande 7.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 265 58 0 26


8. Statens ägande av Telia Company AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. (SD),

2018/19:340 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:508 av Joar Forssell (L) i denna del,

2018/19:1117 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:1314 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S).

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 12 0 0 4
Totalt 264 58 0 27


9. Statens ägande av vissa övriga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:340 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:508 av Joar Forssell (L) i denna del,

2018/19:1104 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2015 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:2017 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M).