Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2015

Beslut

Regeringen bör omvärdera prioriteringar om SJ (NU4)

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om förvaltningen av SJ AB. Mot bakgrund av bland annat de aktieutdelningar som har gjorts från bolaget under 2015 bör regeringen omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ, anser riksdagen. Inom ramen för SJ:s beslutade ekonomiska mål bör regeringen enligt riksdagen agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

Tillkännagivandet kom i samband med att riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om förvaltningen av de statliga företagen och motioner. Riksdagen la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Regeringen bör omvärdera prioriteringar om SJ (NU4)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om förvaltningen av SJ AB. Mot bakgrund av bland annat de aktieutdelningar som har gjorts från bolaget under 2015 bör regeringen omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ, anser utskottet. Inom ramen för SJ:s beslutade ekonomiska mål bör regeringen enligt utskottet agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om förvaltningen av de statliga företagen och motioner. Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.