Statliga företag

Näringsutskottets bet 2014/15:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 januari 2015

Beslut

De statliga företagens verksamhet (NU4)

Regeringen redogör i en skrivelse till riksdagen för förvaltningen av statens ägande i företag under 2013 och de fyra första månaderna 2014. Det finns skillnader i åsikter mellan olika partier i riksdagens näringsutskott när det gäller statliga företag. Men näringsutskottet vill betona hur viktigt det är att regeringen varje år redogör för det statliga ägandet av företag så att riksdagen kan följa och granska regeringens skötsel och styrning av företagen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om statliga företag.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-12
Reservationer 7
bet 2014/15:NU4

De statliga företagens verksamhet (NU4)

Regeringen redogör i en skrivelse till riksdagen för förvaltningen av statens ägande i företag under 2013 och de fyra första månaderna 2014. Det finns skillnader i åsikter mellan olika partier i näringsutskottet när det gäller statliga företag. Men utskottet vill betona hur viktigt det är att regeringen varje år redogör för det statliga ägandet av företag så att riksdagen kan följa och granska regeringens skötsel och styrning av företagen.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Näringsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om statliga företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-01-13
Debatt i kammaren: 2015-01-14
4

Beslut

Beslut: 2015-01-14
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 januari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen om företag med statligt ägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Förändringar av verksamhetsinriktningen i statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Förvaltning av statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2484 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 16 och

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 19.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 104 0 0 9
M 0 78 0 6
SD 0 0 47 2
MP 25 0 0 0
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
KD 0 15 0 1
Totalt 146 127 47 29


4. Vattenfall AB:s uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:53 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2014/15:2115 av Josef Fransson (SD),

2014/15:2484 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2014/15:389 av Jörgen Warborn (M),

2014/15:2028 av Lars Eriksson m.fl. (S) och

2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 2 3
S 104 0 0 9
M 78 0 0 6
SD 0 47 0 2
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 272 47 2 28


5. Sveaskog AB m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 12 och

2014/15:508 av Helén Pettersson i Umeå och Isak From (S).

Reservation 4 (V)

6. Ekonomiska mål för SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2014/15:2133 av Per Klarberg m.fl. (SD) och

2014/15:2669 av Patrik Jönsson (SD).

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 78 0 0 6
SD 46 1 0 2
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 17 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 302 18 0 29


7. LKAB:s uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1125 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 78 0 0 6
SD 0 47 0 2
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 274 47 0 28


8. AB Svensk Exportkredit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 37.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 78 0 0 6
SD 0 47 0 2
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 274 47 0 28


9. Försäljning av SAS AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument