Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 januari 2015

Beslut

De statliga företagens verksamhet (NU4)

Regeringen redogör i en skrivelse till riksdagen för förvaltningen av statens ägande i företag under 2013 och de fyra första månaderna 2014. Det finns skillnader i åsikter mellan olika partier i riksdagens näringsutskott när det gäller statliga företag. Men näringsutskottet vill betona hur viktigt det är att regeringen varje år redogör för det statliga ägandet av företag så att riksdagen kan följa och granska regeringens skötsel och styrning av företagen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om statliga företag.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

De statliga företagens verksamhet (NU4)

Regeringen redogör i en skrivelse till riksdagen för förvaltningen av statens ägande i företag under 2013 och de fyra första månaderna 2014. Det finns skillnader i åsikter mellan olika partier i näringsutskottet när det gäller statliga företag. Men utskottet vill betona hur viktigt det är att regeringen varje år redogör för det statliga ägandet av företag så att riksdagen kan följa och granska regeringens skötsel och styrning av företagen.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Näringsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om statliga företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.