Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens ägande i företag och för verksamheten i de statliga företagen. Skrivelsen innehåller också regeringens syn på statligt ägande. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse om försäljningen av V&S Vin & Sprit AB. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa också nej till ett antal motionsförslag om bland annat statliga företag, Vattenfall AB:s ställning och roll, LKAB:s avkastningskrav och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. När det gäller Vattenfall hänvisar riksdagen till de nya ägardirektiv för bolaget som regeringen planerar att lägga fram och vikten av att dessa klargör bolagets roll och ställning.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens ägande i företag och för verksamheten i de statliga företagen. Skrivelsen innehåller också regeringens syn på statligt ägande. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse om försäljningen av V&S Vin & Sprit AB. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag om bland annat statliga företag, Vattenfall AB:s ställning och roll, LKAB:s avkastningskrav och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. När det gäller Vattenfall hänvisar utskottet till de nya ägardirektiv för bolaget som regeringen planerar att lägga fram och vikten av att dessa klargör bolagets roll och ställning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.