Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2007

Beslut

Statliga företag (NU4)

Den socialdemokratiska regeringen lämnade i maj 2006 en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat dels en framställning om statliga bolags årsredovisningar (i mars 2006), dels en redogörelse om formerna för styrning av de statliga bolagen (i september 2006). Riksdagen sade nej till förslagen i framställningen och avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej ett antal motioner om bland annat synen på statligt ägande och försäljning av statliga företag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Riksrevisionens redogörelse läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Statliga företag (NU4)

Den socialdemokratiska regeringen lämnade i maj 2006 en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat dels en framställning om statliga bolags årsredovisningar (i mars 2006), dels en redogörelse om formerna för styrning av de statliga bolagen (i september 2006). Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i framställningen och avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej ett antal motioner om bland annat synen på statligt ägande och försäljning av statliga företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.