Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat förslag till riksdagen om regeringens styrning av statliga bolag. Riksdagens ledamöter har också lämnat ett flertal motionsförslag om synen på statligt ägande och styrningen av statliga bolag. Riksdagen ansåg att det inte fanns något behov för riksdagen att göra uttalanden i de frågor som aktualiseras av Riksrevisionens styrelse och som handlar om bland annat bolagsstämmans roll, regeringens ansvar för styrningen och riktlinjer för ägarförvaltningen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 19 motioner, 1 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-18
Justering: 2005-11-08
Betänkande publicerat: 2005-11-16
Trycklov: 2005-11-16
Reservationer 7
Betänkande 2005/06:NU4

Alla beredningar i utskottet

2005-10-18, 2005-09-21

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat förslag till riksdagen om regeringens styrning av statliga bolag. Riksdagens ledamöter har också lämnat ett flertal motionsförslag om synen på statligt ägande och styrningen av statliga bolag. Näringsutskottet anser sammanfattningsvis att det inte finns något behov för riksdagen att göra uttalanden i de frågor som aktualiseras av Riksrevisionens styrelse och som handlar om bland annat bolagsstämmans roll, regeringens ansvar för styrningen och riktlinjer för ägarförvaltningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-25
4

Beslut

Beslut: 2005-11-30
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse och synen på statligt ägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 3,
2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 2 och 4 i denna del,
2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 13,
2005/06:MJ519 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 23,
2005/06:N319 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkandena 1 och 4,
2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 1, 11, 13 och 17,
2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 10,
2005/06:N442 av Per Bill m.fl. (m) yrkandena 1-4 och
2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 30 och
lägger skrivelse 2004/05:120 till handlingarna.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04708
c01804
fp03918
kd02607
v22006
mp14003
-1001
Totalt162130156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kommission för en översyn av statliga bolags agerande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:N319 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkande 3 och
2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 6.

Reservation 2 (m, c)
Reservation 3 (fp, kd)

3. Företag med samhällsintressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N386 yrkande 12.

Reservation 4 (m, c, fp)
Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230120
m01468
c01174
fp280119
kd02607
v22006
mp14003
-1001
Totalt188287558

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Beslut om styrelsenomineringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N20 yrkande 3, 2004/05:N21 yrkande 3 i denna del och 2005/06:N442 yrkande 9.

5. Statens ägarutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS18 punkterna 1 och 2 samt motionerna
2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkandena 1, 2 och 4-6,
2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 1, 2, 3 i denna del och 4-7,
2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 1, 3 och 4, de båda senare i denna del,
2005/06:N370 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (båda mp) yrkandena 1 och 2,
2005/06:N377 av Torsten Lindström (kd),
2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 2-4, 7 och 8,
2005/06:N390 av Kerstin Engle (s),
2005/06:N396 av Kerstin Lundgren (c),
2005/06:N442 av Per Bill m.fl. (m) yrkandena 5, 6 och 10-16,
2005/06:N465 av Jan Lindholm (mp) yrkandena 1 och 2 samt
2005/06:A366 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04708
c01624
fp03909
kd02607
v22006
mp14003
-1001
Totalt162128257

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Bolagsledningarnas löner och ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N23 yrkande 3 i denna del, 2005/06:N203, 2005/06:N370 yrkandena 3 och 4 samt 2005/06:N386 yrkandena 9 och 10.

Reservation 7 (kd)