Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna. Riksdagen säger nej till ett antal motioner som handlar om synen på statligt ägande av företag och försäljning av statliga företag, statens ägarutövning och bolagsledningarnas löner och ersättningar.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Motionerna avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-09-22
Justering: 2004-11-09
Betänkande publicerat: 2004-11-18
Trycklov: 2004-11-17
Reservationer 11
Betänkande 2004/05:NU4

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Näringsutskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet säger nej till ett antal motioner som handlar om synen på statligt ägande av företag och försäljning av statliga företag, statens ägarutövning och bolagsledningarnas löner och ersättningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-25
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse och synen på statligt ägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N21 yrkandena 1-3 och 5, 2003/04:N22 yrkandena 1, 2 och 4 i denna del, 2003/04:N23 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N24 yrkandena 1, 2 och 4-6, 2004/05:Fi232 yrkande 14, 2004/05:T459 yrkande 13, 2004/05:T464 yrkande 12, 2004/05:N249 yrkande 5, 2004/05:N256 yrkandena 1, 12-14 och 16, 2004/05:N310 yrkandena 1-4, 2004/05:N393 yrkande 30, 2004/05:N413 yrkande 11 och 2004/05:N431 yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m044011
c01804
fp04305
kd02805
v25005
mp13004
-0000
Totalt168133048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kommission för en översyn av statliga bolags agerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N431 yrkande 2.

Reservation 2 (m, c, kd)
Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m134011
c10174
fp04305
kd12255
v25005
mp13004
-0000
Totalt171488248

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Företag med samhällsintressen och vissa speciella företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N256 yrkandena 15, 17, 19, 20 och 22.

Reservation 4 (m, c, fp)
Reservation 5 (kd)

4. Generellt om statens ägarutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N21 yrkandena 4, 6 och 7, 2003/04:N22 yrkandena 3 och 4, båda i denna del, 2003/04:N24 yrkande 3, 2004/05:N256 yrkandena 2 och 6-9 samt 2004/05:N440 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m044011
c01804
fp04305
kd02805
v25005
mp13004
-0000
Totalt168133048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Vissa speciella frågor rörande statens ägarutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So357 yrkande 3 och 2004/05:N256 yrkandena 3-5.

Reservation 7 (m, c, fp)
Reservation 8 (kd)

6. Bolagsledningarnas löner och ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N21 yrkandena 8-10, 2003/04:N22 yrkande 3 i denna del, 2004/05:N211, 2004/05:N256 yrkandena 10 och 11 samt 2004/05:N440 yrkandena 3 och 4.

Reservation 9 (m, c)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m004411
c00184
fp00435
kd02805
v25005
mp12014
-0000
Totalt1672810648

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag