Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2003

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om företag med statligt ägande. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer. Riksdagens revisorer har i ett förslag till riksdagen kritiserat styrningen av de statliga bolagen på ett antal punkter: Koncentrationen av ägarfrågorna inom Regeringskansliet är otillräcklig. Oklarhet råder om styrdokumenten. Konkreta mål saknas för flera bolag. Uppföljningen av bolagens verksamheter är eftersatt. Revisorerna tycker också att det behövs en bättre insyn i företagen och stramare regler för bolagsledningarnas löner och ersättningar. Riksdagen sade nej till revisorernas förslag eftersom regeringen redan har gjort mycket för att det ska bli bättre.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2003/04:N1 yrkande 5. Regeringens skrivelse 2002/03:120 läggs till handlingarna. Avslag på riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR16 samt på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 20 motioner, 1 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-09-24
Justering: 2003-10-30
Betänkande publicerat: 2003-11-11
Trycklov: 2003-11-05
Reservationer 16
Betänkande 2003/04:NU4

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om företag med statligt ägande. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Riksdagens revisorer har i ett förslag till riksdagen kritiserat styrningen av de statliga bolagen på ett antal punkter: Koncentrationen av ägarfrågorna inom Regeringskansliet är otillräcklig. Oklarhet råder om styrdokumenten. Konkreta mål saknas för flera bolag. Uppföljningen av bolagens verksamheter är eftersatt. Revisorerna tycker också att det behövs en bättre insyn i företagen och stramare regler för bolagsledningarnas löner och ersättningar. Näringsutskottet tycker att regeringen redan har gjort mycket för att det ska bli bättre. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till revisorernas förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-13
4

Beslut

Beslut: 2003-11-13
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse och synen på statligt ägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N21 yrkandena 1-4, 2002/03:N22 yrkande 1, 2002/03:N23 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N1 yrkande 2, 2003/04:N2 yrkande 1, 2003/04:N3 yrkande 1, 2003/04:N286, 2003/04:N293 yrkande 5, 2003/04:N316 yrkandena 3 och 4, 2003/04:N327 yrkandena 1-4 och 8, 2003/04:N328 yrkande 22 och 2003/04:N412 yrkande 28 och lägger skrivelse 2002/03:120 till handlingarna.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m045010
c01606
fp035013
kd02904
v25005
mp13004
-0000
Totalt157125067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vårbehandling av regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:N22 yrkande 3.

Reservation 2 (kd)

3. Riksdagens revisorers allmänna synpunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR16 punkt 1.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m045010
c01606
fp035013
kd02904
v25005
mp12104
-0000
Totalt156126067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Regeringskansliet som ägarföreträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR16 punkt 2 och motion 2003/04:N2 yrkande 3.

Reservation 4 (m, c, fp)
Reservation 5 (kd)

5. Övergripande mål, ekonomiska mål och verksamhetsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR16 punkt 3 och motionerna 2002/03:N22 yrkandena 2, 6 och 10, 2003/04:Fi218 yrkandena 4 och 5, 2003/04:N1 yrkande 1, 2003/04:N2 yrkandena 2, 5 och 7, 2003/04:N3 yrkandena 2 och 3, 2003/04:N295 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N314, 2003/04:N327 yrkande 6 och 2003/04:N365.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m045010
c01606
fp035013
kd02904
v24015
mp13004
-0000
Totalt156125167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Styrelsernas effektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR16 punkt 4 och motionerna 2003/04:N2 yrkande 6, 2003/04:N3 yrkande 6 och 2003/04:N327 yrkande 7 i denna del.

Reservation 7 (m, c, fp)
Reservation 8 (kd)

7. Insyn, uppföljning och revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR16 punkt 5 och motionerna 2002/03:N21 yrkandena 5 och 6, 2002/03:N22 yrkandena 4, 8 och 9, 2002/03:N23 yrkande 3, 2003/04:N1 yrkandena 3 och 4, 2003/04:N2 yrkandena 4 och 8 och 2003/04:N327 yrkande 5.

Reservation 9 (m, c, fp)
Reservation 10 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m104410
c00166
fp003513
kd02904
v25005
mp13004
-0000
Totalt156299569

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Dotterbolagens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2003/04:N1 yrkande 5 och avslår förslag 2002/03:RR16 punkt 6 och motion 2003/04:N2 yrkandena 9 och 10.

Reservation 11 (c, fp)
Reservation 12 (kd)

9. Bolagsledningarnas löner och ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR16 punkt 7 och motionerna 2002/03:N21 yrkandena 7-9, 2002/03:N22 yrkande 7, 2003/04:N1 yrkandena 6 och 7, 2003/04:N2 yrkande 11, 2003/04:N3 yrkande 4, 2003/04:N203, 2003/04:N259 och 2003/04:N327 yrkande 7 i denna del.

Reservation 13 (m, c, kd)
Reservation 14 (fp)

10. Könsfördelningen bland styrelserna och ledningarna för de statliga bolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N3 yrkande 5, 2003/04:N394 och 2003/04:N399.

11. Kapitalomstruktureringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:N22 yrkande 5.

Reservation 15 (m, c, fp)
Reservation 16 (kd)