Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2003

Beslut

Statliga företag (NU9)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för företag med statligt ägande. Motioner om statliga företag avslogs. Motionerna handlar om ägandet av de statliga företagen, ägarutövningen och könsfördelningen i styrelserna för de statliga företagen.

Utskottets förslag till beslut: Regeringens skrivelse 2001/02:120 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-27
Justering: 2003-04-08
Betänkande publicerat: 2003-04-25
Trycklov: 2003-04-25
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:NU9

Statliga företag (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för företag med statligt ägande. Riksdagen föreslås också avslå motioner om statliga företag. Motionerna handlar om ägandet av de statliga företagen, ägarutövningen och könsfördelningen i styrelserna för de statliga företagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-08
4

Beslut

Beslut: 2003-05-08
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Synen på statligt ägande av företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N65 yrkandena 1 och 6, 2001/02:N66 yrkandena 1-4, 2001/02:N67 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fi236 yrkandena 3 och 4, 2002/03:MJ425 yrkande 3, 2002/03:N263 yrkande 8, 2002/03:N269 yrkande 4 och 2002/03:N395 yrkande 18 och lägger skrivelse 2001/02:120 till handlingarna.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1281015
m04807
c01804
fp04107
kd03102
v24006
mp15002
-0000
Totalt167139043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Statens ägarutövning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N65 yrkandena 2, 4 och 5, 2001/02:N66 yrkandena 5 och 6, 2002/03:N249, 2002/03:N276, 2002/03:N281 yrkandena 1-6 och 2002/03:N316.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04807
c01804
fp04107
kd03102
v24006
mp15002
-0000
Totalt168138043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Könsfördelningen i de statliga bolagsstyrelserna, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N65 yrkande 3, 2002/03:N310 och 2002/03:A242 yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)