Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2003

Beslut

Statliga företag (NU9)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för företag med statligt ägande. Motioner om statliga företag avslogs. Motionerna handlar om ägandet av de statliga företagen, ägarutövningen och könsfördelningen i styrelserna för de statliga företagen.

Utskottets förslag till beslut: Regeringens skrivelse 2001/02:120 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Statliga företag (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för företag med statligt ägande. Riksdagen föreslås också avslå motioner om statliga företag. Motionerna handlar om ägandet av de statliga företagen, ägarutövningen och könsfördelningen i styrelserna för de statliga företagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.