Statlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om statlig förvaltning (KU12)

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om statlig förvaltning, bland annat med hänvisning till pågående arbete inom Grundlagsutredningen och utskottets tidigare ställningstaganden. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-02-27
Justering: 2007-03-13
Betänkande publicerat: 2007-03-15
Trycklov: 2007-03-15
Reservationer 3
Betänkande 2006/07:KU12

Alla beredningar i utskottet

2007-02-27, 2007-02-20

Motioner om statlig förvaltning (KU12)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om statlig förvaltning, bland annat med hänvisning till pågående arbete inom Grundlagsutredningen och utskottets tidigare ställningstaganden. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-22
4

Beslut

Beslut: 2007-03-22
13 förslagspunkter, 12 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Dröjsmål hos myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K264 yrkande 5.

2. Opinionsbildande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K223, 2006/07:K262 yrkande 2 och 2006/07:K306.

3. Ökad medborgarmakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K264 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (mp)

4. Högre statliga tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K285.

5. HBT-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkandena 7-9 och 2006/07:K355 yrkande 5.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s901336
m780019
c19019
fp180010
kd20004
v01705
mp01603
Totalt22534486

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Länsstyrelserna som tillsynsmyndighet i diskrimineringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K319.

7. Alkoholfri representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So376 yrkande 8.

Reservation 3 (v, mp)

8. Vegetarisk och vegansk mat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K325.

9. Samordnad IT-politik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K351 yrkande 1.

10. Användarvänlig teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K345.

11. Kommunikation i punktskrift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub257 yrkande 3.

12. Flaggning med EU-flaggan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K321 yrkande 1.

13. E-postadresser till departementen på svenska språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K275.