Statlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2004

Beslut

Större öppenhet när högre statliga tjänster tillsätts (KU11)

Regeringens utnämningsmakt ska ses över. Riksdagen vill öka öppenheten i samband med tillsättningen av högre statliga tjänster. Regeringen ska utreda frågan och komma tillbaka till riksdagen med ett förslag om ökad öppenhet i samband med tillsättningarna. Riksdagen sade ja till en reservation från fem partier (m, fp, kd, c och mp).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 5 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-02-17, 2004-03-02, 2004-03-09

Fem partier vill ha större öppenhet när högre statliga tjänster tillsätts (KU11)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska avslå de motioner från allmänna motionstiden som bland annat handlar om tillsättningen av högre statliga tjänster, myndigheternas service och IT i förvaltningen. Fem partier (m, fp, kd, c och mp) vill att regeringens utnämningsmakt ska ses över. De vill öka öppenheten i samband med tillsättningen av högre statliga tjänster. Partierna vill att regeringen utreder frågan och kommer tillbaka till riksdagen med ett förslag om ökad öppenhet kring tillsättningarna. Kandidater till högre statliga tjänster skulle kunna frågas ut offentligt av ett riksdagsutskott. Ett annat förslag från de borgerliga partierna och Miljöpartiet är att inrätta en förslagsnämnd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.