Statistikfrågor

Finansutskottets bet 2010/11:FiU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2011

Beslut

Nej till motioner om statistikfrågor (FiU32)

Riksdagen sa nej till motioner om statistikfrågor från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om den offentliga statistiken som rör äldre, utveckling av den sociala ekonomin och en bredare syn på ekonomin, bland annat genom ett bredare BNP-mått.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-17
Justering: 2011-03-17
Betänkande publicerat: 2011-03-22
Trycklov: 2011-03-22
bet 2010/11:FiU32

Nej till motioner om statistikfrågor (FiU32)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om statistikfrågor från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om den offentliga statistiken som rör äldre, utveckling av den sociala ekonomin och en bredare syn på ekonomin, bland annat genom ett bredare BNP-mått.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-13
4

Beslut

Beslut: 2011-04-13
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statistik och forskning med genusperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi201 yrkande 1.

2. En bredare syn på ekonomin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi269 yrkandena 1 och 2.

3. Utvecklande av den sociala ekonomin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N421 yrkande 2.