Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan

Utbildningsutskottets bet 2011/12:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2012

Beslut

Lärarna behöver mer stöd för att sätta de nya betygen (UbU12)

Riksdagen uppmanar regeringen att se till att lärarna snabbt får mer stödmaterial för att sätta betyg utifrån den nya betygsskalan. Ställningstagandet grundar sig på en motion från Socialdemokraterna.

En ny betygsskala finns från årskurs 6 med sex steg som går från A till F. Betygen sätts utifrån de nationella kunskapskrav som Skolverket har tagit fram för betygsstegen A, C och E. När det gäller betygsstegen B och D konstaterar utskottet att lärarna behöver ett tydligt stödmaterial för att kunna bedöma och betygsätta kunskapskraven. Riksdagen har i ett tidigare tillkännagivande framfört detta till regeringen och riksdagen gör alltså på nytt ett tillkännagivande i frågan.

Riksdagen har också gått igenom regeringens redovisning av vad regeringen har gjort för att främja en likvärdig bedömning och betygssättning i grundskolan. Redovisningen visar att regeringen har gjort en rad insatser men att dessa ännu inte har hunnit få fullt genomslag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör se till att ett bedömningsstöd för den nya betygsskalan skyndsamt tas fram och görs tillgängligt där sådant material ännu inte finns. Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:Ub8 yrkande 2 och avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-16
Justering: 2012-03-15
Betänkande publicerat: 2012-03-20
Trycklov: 2012-03-20
Reservationer 4
bet 2011/12:UbU12

Lärarna behöver mer stöd för att sätta de nya betygen (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att se till att lärarna snabbt får mer stödmaterial för att sätta betyg utifrån den nya betygsskalan. Ställningstagandet grundar sig på en motion från Socialdemokraterna.

En ny betygsskala finns från årskurs 6 med sex steg som går från A till F. Betygen sätts utifrån de nationella kunskapskrav som Skolverket har tagit fram för betygsstegen A, C och E. När det gäller betygsstegen B och D konstaterar utskottet att lärarna behöver ett tydligt stödmaterial för att kunna bedöma och betygsätta kunskapskraven. Riksdagen har i ett tidigare tillkännagivande framfört detta till regeringen och utskottet vill nu alltså att riksdagen gör ett nytt tillkännagivande i frågan.

Utbildningsutskottet har också gått igenom regeringens redovisning av vad regeringen har gjort för att främja en likvärdig bedömning och betygssättning i grundskolan. Redovisningen visar att regeringen har gjort en rad insatser men att dessa ännu inte har hunnit få fullt genomslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-28
4

Beslut

Beslut: 2012-03-29
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:57 till handlingarna.

2. Stöd för betygssättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen bör se till att ett bedömningsstöd för den nya betygsskalan skyndsamt tas fram och görs tillgängligt där sådant material ännu inte finns.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 2.

3. Bedömning av nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub8 yrkande 3, 2011/12:Ub349 och 2011/12:Ub462.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M900017
MP19006
FP19005
C18005
SD01900
V15004
KD17002
-0001
Totalt178114057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Kvalitetssäkring av nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub8 yrkande 4.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M900017
MP18106
FP19005
C18005
SD01900
V15004
KD17002
-0001
Totalt177115057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Stärkt tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub8 yrkande 5.

Reservation 3 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M900017
MP19006
FP19005
C18005
SD01900
V15004
KD17002
-0001
Totalt178114057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Lärares arbete med bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub8 yrkande 6.

Reservation 4 (S)

7. Utvärdering av skolreformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub8 yrkande 1.

8. Statligt huvudmannaskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub5 och 2011/12:Ub506 yrkandena 1 och 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M900017
MP19006
FP19005
C18005
SD01900
V10144
KD17002
-0001
Totalt259191457

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag