Statens stöd till idrotten

Kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2009

Beslut

Statens stöd till idrotten (KrU8)

Statens mål och syften med bidraget till idrotten utökas. Statsbidraget för barn och ungdomar ska lämnas till verksamheter som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Målen och syftena kompletteras med att stöd även kan lämnas till verksamheter som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Vidare upphör det bidrag till svensk idrott som beräknas som en andel av det totala överskottet från AB Svenska Spel. Det ersätts i stället av ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett förhöjt statsanslag. Motsvarande princip ska gälla för den andel av det totala överskottet från Svenska Spel som tillfaller ungdomsorganisationerna. Även det generella spelbidraget till idrottsrörelsen ska ingå i statsanslaget till idrotten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-26
Justering: 2009-04-21
Betänkande publicerat: 2009-04-28
Trycklov: 2009-04-28
Reservationer 16
Betänkande 2008/09:KrU8

Statens stöd till idrotten (KrU8)

Statens mål och syften med bidraget till idrotten utökas. Statsbidraget för barn och ungdomar ska lämnas till verksamheter som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Målen och syftena kompletteras med att stöd även kan lämnas till verksamheter som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Vidare upphör det bidrag till svensk idrott som beräknas som en andel av det totala överskottet från AB Svenska Spel. Det ersätts i stället av ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett förhöjt statsanslag. Motsvarande princip ska gälla för den andel av det totala överskottet från Svenska Spel som tillfaller ungdomsorganisationerna. Även det generella spelbidraget till idrottsrörelsen ska ingå i statsanslaget till idrotten. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-07
4

Beslut

Beslut: 2009-05-13
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett utökat mål och syfte med statens stöd till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ett utökat mål och syfte med statens stöd till idrotten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:126 punkt 1.

2. Idrott på barns och ungdomars egna villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr1 yrkande 1, 2008/09:Kr2 yrkande 1 och 2008/09:Kr3 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

3. Fördelning av statligt stöd till idrottsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr1 yrkande 7, 2008/09:Kr2 yrkande 8 och 2008/09:Kr3 yrkande 6.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m780019
c180011
fp20008
kd18006
v01705
mp01306
Totalt134130085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Uppföljning och återrapportering av statens stöd till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkandena 2 och 3,
2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) yrkandena 2 och 3 samt
2008/09:Kr3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Statens stöd till specialidrott vid riksidrottsgymnasier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr1 yrkande 4 och 2008/09:Kr2 yrkande 5.

Reservation 4 (s, v)

6. Internationella idrottsevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr1 yrkande 5, 2008/09:Kr2 yrkande 6, 2008/09:Kr3 yrkande 4, 2008/09:Kr208, 2008/09:Kr233, 2008/09:Kr297, 2008/09:Kr333 och 2008/09:N431 yrkande 8.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m780019
c180011
fp21007
kd18006
v01705
mp01306
Totalt135129085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Framtida statlig finansiering av svensk idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om framtida statlig finansiering av svensk idrott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:126 punkt 2 och avslår motionerna
2008/09:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 6,
2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) yrkande 7 och
2008/09:Kr3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 5.

Reservation 6 (s, v, mp)

8. Svenska Spels befogenheter att fortsatt stödja svensk idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) yrkande 4.

Reservation 7 (s)

9. Svenska Spels stöd till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr241 av Krister Örnfjäder (s),
2008/09:Kr255 av Christer Adelsbo (s) och
2008/09:Kr282 av Billy Gustafsson (s).

Reservation 8 (s)

10. Dopning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So533 av Lars Lilja och Britta Rådström (båda s) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) yrkande 9 och
2008/09:Kr3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 7.

Reservation 9 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m780019
c190010
fp21007
kd18006
v01705
mp01306
Totalt136130083

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Näridrottsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr274 av Thomas Bodström (s) och
2008/09:Kr306 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 10 (s)
Reservation 11 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s209632
m780019
c180011
fp21007
kd18006
v01705
mp13006
Totalt150179686

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Kampsport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr228 av Fredrik Schulte (m) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:Kr250 av Kent Olsson (m).

13. HBT-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 21,
2008/09:Kr288 av Börje Vestlund m.fl. (s),
2008/09:Kr306 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 5,
2008/09:Kr353 av Marianne Berg m.fl. (v, c, mp) yrkande 2 och
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 36.

Reservation 12 (s, v, mp)

14. En jämställd idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr306 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 13 (s, v, mp)

15. Idrott för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr306 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 14 (v)

16. Idrotten och miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr306 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 15 (v, mp)

17. Resor och logi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr231 av Kristina Zakrisson och Karin Åström (båda s).

Reservation 16 (v)