Statens budget för 2022

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2022 (FiU10)

Den 16 december 2021 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2022. I finansutskottets sammanställning FiU10 finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag. FiU10 anmäldes i kammaren och riksdagen överlämnade sedan sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden

Ärendets gång