Stärkt ställning för patienten

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2010

Beslut

Lagstadgad vårdgaranti ska ge stärkt ställning för patienten (SoU7)

Riksdagen sa ja till regeringen förslag om att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Den nationella vårdgarantin ska därför regleras i lag. Patientens rätt till en förnyad medicinsk bedömning ska också utökas och den patient som så begär ska i framtiden ha rätt till en fast vårdkontakt. Förändringarna medför att hälso- och sjukvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ändras. Vårdgarantin har tidigare varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Vårdgarantin innebär att landstingens hälso- och sjukvård förbinder sig att utföra vårdtjänster inom en viss tidsgräns. Dagens tidsgränser ska fortsätta gälla tillsvidare. Patienter får nu ökade möjligheter till ett andra utlåtande vid en diagnos i hälso- och sjukvård. Patienterna har tidigare bara haft rätt till nya medicinska bedömningar när det förekommit motstridiga uppgifter om det medicinska ställningstagandet, diagnosen. Den fasta vårdkontakt som vården ska utse ersätter den nuvarande funktionen "patientansvarig läkare" och kan vara en annan yrkeskategori än läkare. Lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-09
Justering: 2010-03-04
Betänkande publicerat: 2010-03-09
Trycklov: 2010-03-09
Reservationer 2
Betänkande 2009/10:SoU7

Lagstadgad vårdgaranti ska ge stärkt ställning för patienten (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringen förslag om att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Den nationella vårdgarantin ska därför regleras i lag. Patientens rätt till en förnyad medicinsk bedömning ska också utökas och den patient som så begär ska i framtiden ha rätt till en fast vårdkontakt. Förändringarna medför att hälso- och sjukvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ändras.

Vårdgarantin har tidigare varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Vårdgarantin innebär att landstingens hälso- och sjukvård förbinder sig att utföra vårdtjänster inom en viss tidsgräns. Dagens tidsgränser ska fortsätta gälla tillsvidare.

Patienter får nu ökade möjligheter till ett andra utlåtande vid en diagnos i hälso- och sjukvård. Patienterna har tidigare bara haft rätt till nya medicinska bedömningar när det förekommit motstridiga uppgifter om det medicinska ställningstagandet, diagnosen.

Den fasta vårdkontakt som vården ska utse ersätter den nuvarande funktionen "patientansvarig läkare" och kan vara en annan yrkeskategori än läkare.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-24
4

Beslut

Beslut: 2010-03-24
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 mars 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
2. lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:67 och avslår motionerna
2009/10:So288 av Lennart Pettersson m.fl. (c),
2009/10:So309 av Hans Hoff (s),
2009/10:So530 av Thomas Bodström (s),
2009/10:So592 av Marianne Watz (m) och
2009/10:So651 av Gustav Nilsson (m).

2. Uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 17 och 23.

Reservation 1 (v)

3. Vård- och behandlingsgaranti för personer med missbruksproblem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So306 av Jan Emanuel Johansson (s),
2009/10:So312 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 4 och 8 samt
2009/10:So585 av Per Lodenius (c) yrkande 4.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1002028
m770019
c21017
fp21007
kd20004
v01903
mp14005
-1000
Totalt25421173

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. En europeisk vårdgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So654 av Gustav Nilsson (m).