Stärkt ställning för patienten

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2010

Beslut

Lagstadgad vårdgaranti ska ge stärkt ställning för patienten (SoU7)

Riksdagen sa ja till regeringen förslag om att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Den nationella vårdgarantin ska därför regleras i lag. Patientens rätt till en förnyad medicinsk bedömning ska också utökas och den patient som så begär ska i framtiden ha rätt till en fast vårdkontakt. Förändringarna medför att hälso- och sjukvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ändras. Vårdgarantin har tidigare varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Vårdgarantin innebär att landstingens hälso- och sjukvård förbinder sig att utföra vårdtjänster inom en viss tidsgräns. Dagens tidsgränser ska fortsätta gälla tillsvidare. Patienter får nu ökade möjligheter till ett andra utlåtande vid en diagnos i hälso- och sjukvård. Patienterna har tidigare bara haft rätt till nya medicinska bedömningar när det förekommit motstridiga uppgifter om det medicinska ställningstagandet, diagnosen. Den fasta vårdkontakt som vården ska utse ersätter den nuvarande funktionen "patientansvarig läkare" och kan vara en annan yrkeskategori än läkare. Lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Lagstadgad vårdgaranti ska ge stärkt ställning för patienten (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringen förslag om att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Den nationella vårdgarantin ska därför regleras i lag. Patientens rätt till en förnyad medicinsk bedömning ska också utökas och den patient som så begär ska i framtiden ha rätt till en fast vårdkontakt. Förändringarna medför att hälso- och sjukvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ändras.

Vårdgarantin har tidigare varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Vårdgarantin innebär att landstingens hälso- och sjukvård förbinder sig att utföra vårdtjänster inom en viss tidsgräns. Dagens tidsgränser ska fortsätta gälla tillsvidare.

Patienter får nu ökade möjligheter till ett andra utlåtande vid en diagnos i hälso- och sjukvård. Patienterna har tidigare bara haft rätt till nya medicinska bedömningar när det förekommit motstridiga uppgifter om det medicinska ställningstagandet, diagnosen.

Den fasta vårdkontakt som vården ska utse ersätter den nuvarande funktionen "patientansvarig läkare" och kan vara en annan yrkeskategori än läkare.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.