Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2018

Beslut

Rättssäkerheten ska stärkas i förvaltningsdomstolarna (JuU5)

Förvaltningsdomstolarna ska bli mer rättssäkra och effektiva. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar. Förslaget innebär bland annat att rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten blir starkare och att reglerna om sammansättningen i rätten blir mer flexibla. Det ska också införas kompetenskrav för tolkar och översättare som anlitas av förvaltningsdomstolarna. Tolkarna och översättarna som anlitas av domstolarna ska om möjligt vara auktoriserade.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Rättssäkerheten ska stärkas i förvaltningsdomstolarna (Juu5)

Förvaltningsdomstolarna ska bli mer rättssäkra och effektiva. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar. Förslaget innebär bland annat att rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten blir starkare och att reglerna om sammansättningen i rätten blir mer flexibla. Det ska också införas kompetenskrav för tolkar och översättare som anlitas av förvaltningsdomstolarna. Tolkarna och översättarna som anlitas av domstolarna ska om möjligt vara auktoriserade.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.