Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande

LUs betänkande 2003/04:LU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2004

Beslut

Bättre konsumentskydd för husköpare (LU25)

Bättre konsumentskydd för personer som bygger till eller bygger om småhus. Det är syftet med de lagändringar som riksdagen ställt sig bakom. De nya reglerna innebär bland annat att de konsumenträttsliga reglerna av avtal mellan konsumenter och hantverkare eller någon annan näringsidkare som rör så kallad småhusentreprenad ska undantagslöst vara tvingande till konsumenternas förmån. Samma sak ska gälla för avtal om försäljning av husbyggsatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-04-20
Justering: 2004-05-13
Betänkande publicerat: 2004-05-17
Trycklov: 2004-05-14
Reservationer 2
Betänkande 2003/04:LU25

Bättre konsumentskydd för husköpare (LU25)

Bättre konsumentskydd för personer som bygger till eller bygger om småhus. Det är syftet med de lagändringar som lagutskottet förslår att riksdagen ställer sig bakom. De nya reglerna innebär bland annat att de konsumenträttsliga reglerna av avtal mellan konsumenter och hantverkare eller någon annan näringsidkare som rör så kallad småhusentreprenad ska undantagslöst vara tvingande till konsumenternas förmån. Samma sak ska gälla för avtal om försäljning av husbyggsatser. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-25
4

Beslut

Beslut: 2004-05-26
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:45 och avslår motionerna 2003/04:L13 yrkandena 1-5 och 2003/04:L15 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m14707
c17005
fp00453
kd27006
v25005
mp15002
-0000
Totalt214474543

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fackmässig standard

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L14 yrkandena 1 och 2.