Spelfrågor

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

System med licenser för att anordna spel bör införas i Sverige (KrU4)

EU-kommissionen drog 2014 Sverige inför EU-domstolen eftersom den anser att Sveriges spelmonopol bryter mot den fria rörligheten för tjänster i EU. Regeringen har i samband med detta meddelat att den ska utreda ett licenssystem för spel. Riksdagen anser, som regeringen, att det är viktigt att samarbeta över blockgränserna för att kunna införa ett långsiktigt licenssystem på spelområdet i Sverige. Därför uppmanar riksdagen regeringen att lämna direktiven till den planerade utredningen under 2015.

Den som anordnar så kallade LAN-spel för allmänheten, med datorer ihopkopplade i nätverk, måste i dag ansöka om tillstånd och betala avgifter. Riksdagen föreslår att tillståndsplikten ska tas bort eller att LAN-spel avgiftsbefrias och uppmanar regeringen att påskynda det arbete som redan pågår i frågan.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna i punkt 1. Bifall/delvis bifall till motionerna i punkt 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-01-20, 2015-01-27, 2015-02-19

System med licenser för att anordna spel bör införas i Sverige (KrU4)

EU-kommissionen drog 2014 Sverige inför EU-domstolen eftersom den anser att Sveriges spelmonopol bryter mot den fria rörligheten för tjänster i EU. Regeringen har i samband med detta meddelat att den ska utreda ett licenssystem för spel. Kulturutskottet anser, som regeringen, att det är viktigt att samarbeta över blockgränserna för att kunna införa ett långsiktigt licenssystem på spelområdet i Sverige. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att lämna direktiven till den planerade utredningen under 2015.

Den som anordnar så kallade LAN-spel för allmänheten, med datorer ihopkopplade i nätverk, måste i dag ansöka om tillstånd och betala avgifter. Kulturutskottet föreslår att tillståndsplikten ska tas bort eller att LAN-spel avgiftsbefrias. Utskottet anser därför att riksdagen ska uppmana regeringen att påskynda det arbete som redan pågår i frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.