Spelfrågor

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

System med licenser för att anordna spel bör införas i Sverige (KrU4)

EU-kommissionen drog 2014 Sverige inför EU-domstolen eftersom den anser att Sveriges spelmonopol bryter mot den fria rörligheten för tjänster i EU. Regeringen har i samband med detta meddelat att den ska utreda ett licenssystem för spel. Riksdagen anser, som regeringen, att det är viktigt att samarbeta över blockgränserna för att kunna införa ett långsiktigt licenssystem på spelområdet i Sverige. Därför uppmanar riksdagen regeringen att lämna direktiven till den planerade utredningen under 2015.

Den som anordnar så kallade LAN-spel för allmänheten, med datorer ihopkopplade i nätverk, måste i dag ansöka om tillstånd och betala avgifter. Riksdagen föreslår att tillståndsplikten ska tas bort eller att LAN-spel avgiftsbefrias och uppmanar regeringen att påskynda det arbete som redan pågår i frågan.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna i punkt 1. Bifall/delvis bifall till motionerna i punkt 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-05
Trycklov: 2015-03-09
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:KrU4

Beredningar i utskottet

2015-01-27, 2015-01-20

System med licenser för att anordna spel bör införas i Sverige (KrU4)

EU-kommissionen drog 2014 Sverige inför EU-domstolen eftersom den anser att Sveriges spelmonopol bryter mot den fria rörligheten för tjänster i EU. Regeringen har i samband med detta meddelat att den ska utreda ett licenssystem för spel. Kulturutskottet anser, som regeringen, att det är viktigt att samarbeta över blockgränserna för att kunna införa ett långsiktigt licenssystem på spelområdet i Sverige. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att lämna direktiven till den planerade utredningen under 2015.

Den som anordnar så kallade LAN-spel för allmänheten, med datorer ihopkopplade i nätverk, måste i dag ansöka om tillstånd och betala avgifter. Kulturutskottet föreslår att tillståndsplikten ska tas bort eller att LAN-spel avgiftsbefrias. Utskottet anser därför att riksdagen ska uppmana regeringen att påskynda det arbete som redan pågår i frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-18
Debatt i kammaren: 2015-03-19
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reglering av spelmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna dels att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels att direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under 2015.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:299 av Cecilia Widegren (M),

2014/15:1592 av Andreas Carlson (KD) yrkande 1,

2014/15:1817 av Carl-Oskar Bohlin (M) yrkandena 1-3,

2014/15:2023 av Christian Holm (M) och

2014/15:2571 av Gustaf Hoffstedt (M).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 91 0 0 22
M 71 0 0 13
SD 0 43 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
KD 11 0 0 5
Totalt 244 43 0 62


2. Vadhållning på hästar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Främjandeförbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. LAN-spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias.


5. E-sport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. AB Svenska Spel och ATG i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument