Spelfrågor

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2012

Beslut

Nej till motioner om spelfrågor (KrU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om spelfrågor. Motionerna handlar om en reglerad spelmarknad, främjandeförbudet, automatspelslagen, spelberoende, spelverksamhet och serveringstillstånd, glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG samt kommunala lotterier.

Utskottets förslag till beslut: Avlslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om spelfrågor (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om spelfrågor. Motionerna handlar om en reglerad spelmarknad, främjandeförbudet, automatspelslagen, spelberoende, spelverksamhet och serveringstillstånd, glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG samt kommunala lotterier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.