Spel- och lotterifrågor m.m.

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 oktober 2005

Beslut

Motioner om spel och lotteri (KrU3)

Riksdagen sa nej till motioner om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2003 och 2004.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om spel och lotteri (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2003 och 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.