Spel- och folkbildningsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)

Riksdagen sa nej till motioner om spel och folkbildningsfrågor. Motionsförslagen handlade bland annat om reglering av spelmarknaden, stödet till folkbildning och enklare tolkutbildning. Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Samtliga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om spel och folkbildningsfrågor. Motionsförslagen handlar bland annat om reglering av spelmarknaden, stödet till folkbildning och enklare tolkutbildning. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.