Socialutskottets betänkande i anledning av motioner om upphävande av lagen om tillsättning av fluor till vattenledningsvatten

Socialutskottets betänkande 1971:SoU35

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång