Socialtjänstpolitik

Socialutskottets betänkande 2003/04:SOU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2004

Beslut

Handlingsplaner för arbetet med våldsutsatta kvinnor (SoU5)

Kommunerna bör ha en handlingsplan för arbetet med våldsutsatta kvinnor. Regeringen har fått i uppdrag att se över frågan om kommunala handlingsplaner. Barns inkomster i förhållande till föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet är ett ämne som uppmärksammats i motioner. Hur mycket kan exempelvis ett barn tjäna på ett sommarjobb innan det börjar påverka familjens socialbidrag? Riksdagen vill att regeringen också kommer tillbaka med ett förslag till riksdagen som handlar om att kommunerna ska bedöma situationerna på ett likartat sätt.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om barns inkomster av feriearbete m.m., delvis bifall till motioner om handlingsplaner. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Handlingsplaner för arbetet med våldsutsatta kvinnor (SoU5)

Kommunerna bör ha en handlingsplan för arbetet med våldsutsatta kvinnor. I flera motioner till socialutskottet har ledamöterna tagit upp frågan och nu är alla partier i socialutskottet överens om att ge regeringen i uppdrag att se över frågan om kommunala handlingsplaner. Barns inkomster i förhållande till föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet är ett ämne som också uppmärksammats i motioner. Hur mycket kan exempelvis ett barn tjäna på ett sommarjobb innan det börjar påverka familjens socialbidrag? I dag gör kommunerna olika bedömningar. Socialutskottet vill att regeringen kommer tillbaka med ett förslag till riksdagen som handlar om att kommunerna ska bedöma situationerna på ett likartat sätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.