Socialtjänst

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2010

Beslut

Nej till motioner om socialtjänsten (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner om socialtjänsten från den allmänna motionstiden 2009. Flera av motionerna handlar om frågor som regeringen och olika myndigheter redan arbetar med. Andra motioner behandlas förenklat eftersom de rör frågor som behandlats av riksdagen tidigare under valperioden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om socialtjänsten (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om socialtjänsten från den allmänna motionstiden 2009. Flera av motionerna handlar om frågor som regeringen och olika myndigheter redan arbetar med. Andra motioner behandlas förenklat eftersom de rör frågor som behandlats av riksdagen tidigare under valperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.