Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2022

Beslut

Myndigheter bör få större befogenheter att dela information med varandra (SfU17)

Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ge Försäkringskassan och andra myndigheter större befogenheter att dela information med varandra för att öka och effektivisera samarbetet och skapa förutsättningar för att utreda bidragsfusk.

Riksdagen sa också nej till cirka 270 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 som rör trygghetssystem för företagare och studenter, rehabilitering, aktivitets- och sjukersättning, arbetsskadeersättning med mera. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkandena 2021/22:2385 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2021/22:3838 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2, 2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6 i denna del, 2021/22:4001 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 20 i denna del och 2021/22:4184 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 I övrigt avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-31

Myndigheter bör få större befogenheter att dela information med varandra (SfU17)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ge Försäkringskassan och andra myndigheter större befogenheter att dela information med varandra för att öka och effektivisera samarbetet och skapa förutsättningar för att utreda bidragsfusk.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ca 270 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 som rör trygghetssystem för företagare och studenter, rehabilitering, aktivitets- och sjukersättning, arbetsskadeersättning med mera. Anledningen är bl.a. att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.