Socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2023

Beslut

Nej till motioner om socialavgifter (SfU10)

Riksdagen sa nej till ett tiotal förslag från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar om lägre socialavgifter för småföretag och undantag från avgiftsskyldigheten för ideella föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-19, 2023-01-31

Nej till motioner om socialavgifter (SfU10)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett tiotal förslag från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar om lägre socialavgifter för småföretag och undantag från avgiftsskyldigheten för ideella föreningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.