Socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om socialavgifter (SfU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om socialavgifter. Motionerna handlar bland annat om lägre socialavgifter för unga och för små företag samt om undantag från kravet på att betala socialavgifter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om socialavgifter (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om socialavgifter. Motionerna handlar bland annat om lägre socialavgifter för unga och för små företag samt om undantag från kravet på att betala socialavgifter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.