Socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om socialavgifter (SfU4)

Riksdagen sade nej till motioner om socialavgifter. Motionerna handlar bland annat om minskade socialavgifter, arbetsgivaravgifter för visstidsanställda och överskott i socialförsäkringssystemen. Riksdagen har även behandlat regeringens skrivelse 2007/08:33 Redovisning av kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser. Riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-22
Justering: 2008-03-06
Betänkande publicerat: 2008-03-17
Trycklov: 2008-03-17
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:SfU4

Nej till motioner om socialavgifter (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om socialavgifter. Motionerna handlar bland annat om minskade socialavgifter, arbetsgivaravgifter för visstidsanställda och överskott i socialförsäkringssystemen.

Utskottet har även behandlat regeringens skrivelse 2007/08:33 Redovisning av kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-26
4

Beslut

Beslut: 2008-03-26
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedsatta socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi278 yrkande 17 och 2007/08:N340 yrkande 2.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s962032
m860011
c22007
fp180010
kd20004
v19012
mp01702
Totalt26119168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Arbetsgivaravgifter för visstidsanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A344 yrkande 12 och 2007/08:A347 yrkande 7.

Reservation 2 (v)

3. Egenavgifter för begränsat skattskyldiga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf238.

Reservation 3 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m860011
c24005
fp180010
kd20004
v20002
mp17002
Totalt18599065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf321.

5. Avgiftsskyldighet för ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf219, 2007/08:Sf256 och 2007/08:Sf280.

6. Överskott i socialförsäkringssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf276 yrkande 9.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990031
m860011
c24005
fp180010
kd20004
v02002
mp17002
Totalt26420065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Regeringens skrivelse om vinstandelsstiftelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:33 till handlingarna.