Snabbare betalningar

Civilutskottets bet 2012/13:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 januari 2013

Beslut

Företag ska få betalt snabbare (CU6)

Riksdagen sa ja till lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet, men uppmanar samtidigt regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Lagändringarna innebär att företag och myndigheter ska betala en fordran senast trettio dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Myndigheter och offentliga organ får inte avtala om längre betalningstider men mellan företag är det tillåtet om borgenären uttryckligen har godkänt det.

Vid en sen betalning har borgenären rätt till en förseningsersättning på 450 kronor. Denna rätt kan inte avtalas bort om det inte finns särskilda skäl för det. Det går inte att avtala bort borgenärens rätt till dröjsmålsränta. Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Lagändringarna innebär också att ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder höjs.

Med lagändringarna genomförs EU:s direktiv om sena betalningar vid handelstransaktioner i svensk lagstiftning. Lagändringarna börjar gälla den 16 mars 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 1 under punkt 2, i övrigt bifölls utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-12-18
Justering: 2013-01-17
Betänkande publicerat: 2013-01-17
Trycklov: 2013-01-17
Reservationer 2
bet 2012/13:CU6

Företag ska få betalt snabbare (CU6)

Regeringen föreslår lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet. Med lagändringarna genomförs EU:s direktiv om sena betalningar i svensk lag.

Lagändringarna innebär att företag och myndigheter ska betala en fordran senast trettio dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Myndigheter och offentliga organ får inte avtala om längre betalningstider men mellan företag är det tillåtet om borgenären uttryckligen har godkänt det.

Vid en sen betalning har borgenären rätt till en förseningsersättning på 450 kronor. Denna rätt kan inte avtalas bort om det inte finns särskilda skäl för det. Det går inte att avtala bort borgenärens rätt till dröjsmålsränta. Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Lagändringarna innebär också att ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder höjs.

Lagändringarna börjar gälla den 16 mars 2013. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-01-23
4

Beslut

Beslut: 2013-01-23
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 januari 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i räntelagen (1975:635),
2. lag om ändring i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,
4. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:36 punkterna 1-4 och avslår motionerna
2012/13:C253 av Hans Rothenberg och Maria Plass (båda M),
2012/13:C376 av Krister Örnfjäder (S),
2012/13:C394 av Hans Ekström m.fl. (S) och
2012/13:C407 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S).

2. Ytterligare förslag om betalningstiderna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C1 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S),
2012/13:C263 av Peter Jeppsson (S),
2012/13:C274 av Thomas Strand (S) och
2012/13:C332 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S).

Reservation 1 (S, MP, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M97019
MP02401
FP21003
C20003
SD01901
V01702
KD19000
PP0000
-0000
Totalt157160131

Beslut: Kammaren biföll reservation 1